Organizacja Międzyhufcowej Akcji Szkoleniowej nie odbyła by się bez naszych harcerskich sojuszników. Chcemy przedstawić wam naszych dobroczyńców. Serdecznie dziękujemy naszym przyjaciołom a są nimi:  

Serdecznie Dziękujemy 

eSkladnicy za wspaniałe koszulki dla naszej akcji szkoleniowej.

 

Zapraszamy was do korzystania z oferty eskladnicy, to solidna firma 
i atrakcyjne ceny. 
 

Zapraszamy na stronę internetową sklepu internetowego:
http://sklep.eskladnica.pl/
Facebook:
https://www.facebook.com/eskladnica?fref=ts

 

 

Serdecznie Dziękujemy 

Dyrektor Zespołu Szkół w Rzęczkowie 

Pani Małgorzacie Jaśkiewicz 
za nieodpłatne udostępnienie budynku Zespołu Szkół w Rzęczkowie
na II Zjazd Międzyhufcowej Akcji Szkoleniowej „Układanka”

 

 

Zapraszamy na stronę internetową szkoły:
http://www.zsrzeczkowo.szkolnastrona.pl/index.php 

Serdecznie Dziękujemy 

Wójtowi Gminy Zbójno

Panu Grzegorzowi Tułodzieckiemu
za nieodpłatne udostępnienie budynku Publicznego Gimnazjum w Zbójnie na I Zjazd Międzyhufcowej Akcji Szkoleniowej „Układanka”

 

 

Zapraszamy na stronę internetową szkoły: http://gimzbojno.eu/index.html

oraz na Facebooku:  https://www.facebook.com/GimnazjumWZbojnie?fref=ts

 

Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP im. Mikołaja Kopernika

Podziękowanie dla Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej
za pomoc kształceniową. 

Zapraszamy na stronę internetową: www.kp.zhp.pl

oraz na Facebooka: https://www.facebook.com/kuj.pom.zhp?fref=ts

Podziękowanie dla: 

Hufca ZHP Inowrocław za pomoc organizacyjną i kształceniową.  

 

Zapraszamy na stronę na Facebooku: 

https://www.facebook.com/pages/Hufiec-ZHP-Inowroc%C5%82aw/108791172538628?fref=ts

 

Podziękowanie dla :

Hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto za pomoc organizacyjną i kształceniową.  

 

Zapraszamy na stronę internetową: 

http://www.bydgoszcz.zhp.pl/index.php/pl/

Zapraszamy na stronę na Facebooku: 

https://www.facebook.com/HufiecBydgoszcz?fref=ts

Podziękowanie dla : 

Hufca ZHP Golub-Dobrzyń za pomoc organizacyjną i kształceniową.

 

Zapraszamy na stronę internetową:

http://golubdobrzyn.zhp.pl/ 

oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/Harcerze.z.Golubia.Dobrzynia?fref=ts